Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Aflossen en opnemen van uw lening

Wat is een herbeoordeling op mijn Doorlopend Krediet?

Bij een herbeoordeling kijken wij of uw krediet nog aansluit bij uw financiële situatie. Wij vragen een herbeoordeling op wanneer wij geen actuele gegevens over uw financiële situatie in ons bezit hebben en/of wanneer er een verandering is in uw financiële situatie.

Wanneer wij een herbeoordeling opvragen blokkeren wij uw Doorlopend Krediet uit voorzorg voor opnames. Is de uitkomst van uw herbeoordeling positief? Dan halen wij de opnameblokkade van uw krediet af. Is de uitkomst van uw herbeoordeling negatief? Dan past uw huidige krediet niet bij uw financiële situatie en blijft de opnameblokkade van kracht totdat er iets wijzigt in uw financiële situatie.

Hoe gaat een opname van mijn Doorlopend Krediet in zijn werk?

U kunt, als er kredietruimte is, telefonisch een opnameverzoek indienen van uw Doorlopend Krediet. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 66 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Wanneer u uw opnameverzoek heeft ingediend, nemen wij uw verzoek binnen 5 werkdagen in behandeling. Elk opnameverzoek wordt op een aantal punten gecontroleerd.

Blijkt hieruit dat de opname past binnen uw financiële situatie betalen wij de opname uit. Het bijschrijven van een opname op uw gekoppelde betaalrekening duurt maximaal 2 werkdagen.

Mocht uit de controle komen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, ontvangt u van ons een mail/brief waarin wij documentatie opvragen. Hiermee voeren wij een herbeoordeling uit.

Kan ik ook via acceptgiro betalen?

Nee. U kunt alleen via automatische incasso betalen.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan opnemen?

Wanneer u een doorlopend krediet bij Credivance heeft, kunt u een opnameverzoek indienen met een minimaal bedrag van €100,-.

Hoe kan ik een opnameverzoek indienen van mijn Doorlopend Krediet?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 66 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Hoe kan ik mijn lening volledig aflossen?

U heeft een Doorlopend Krediet: 

Neem contact op met onze Klantenservice op 030 – 659 66 00 en vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling. Stuur hierna onze Klantenservice een e-mail en geef hierin aan dat u het contract wilt beëindigen.

U heeft een Persoonlijke Lening:

Neem contact op met onze Klantenservice op 030 – 659 66 00 en vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling. Als u na het aflossen een aflosbevestiging wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven bij onze Klantenservice.

Wat is jullie IBAN-rekeningnummer?

Ons IBAN-rekeningnummer voor Credivance is NL45 ABNA 0803 9944 35.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verlagen?

Gebruik dit formulier om uw kredietlimiet te verlagen. Neem wel eerst contact op met uw tussenpersoon. Hij of zij kan u hierbij helpen.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verhogen?

Uw hypotheekadviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn voor u. Zijn gegevens staan op de voorkant van uw maandoverzicht.

Mag ik minder aflossen per maand?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw hypotheekadviseur. Hij kan beoordelen of het mogelijk is om een ander aflospercentage te kiezen. Of, als u al het laagste aflospercentage heeft, kan het verlagen van uw kredietlimiet een mogelijkheid zijn. Uw hypotheekadviseur  denkt hierover graag met u mee.

Mag ik meer aflossen per maand?

Ja, dat kan als u een Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of WOZ-(Rente)Krediet heeft. U kunt uw wensen per mail info@credivance.nl of post aan ons doorgeven.

– Vermeld in uw mail of brief de volgende gegevens:
– Uw naam, adres en contractnummer.
– Het bedrag dat u per maand wilt betalen.
– Uw handtekening.

Wij maken het voor u in orde.

Ik heb een extra aflossing gedaan. Maar deze is niet zichtbaar op mijn maandoverzicht.

Heeft u de extra aflossing aan het einde van de maand gedaan? Dan kan het zijn dat uw betaling nog niet op uw maandoverzicht staat. Op het volgende overzicht zal het bedrag wel zichtbaar zijn. Wilt u zeker weten of het bedrag is verwerkt? Bel dan gerust onze Klantenservice.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of WOZ-(Rente)Krediet. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar het IBAN-rekeningnummer: NL45 ABNA 0803 9944 35 van Credivance NV. U vindt dit nummer op uw afschrift.

Vermeld bij de omschrijving uw contractnummer. Wilt u de lening helemaal aflossen en het contract beëindigen? Dan kunt u uw contract als volgt beëindigen:

– Informeer bij onze klantenservice hoeveel u nog moet betalen.
– Maak dit bedrag naar ons over.
– Stuur een mail naar de Klantenservice en geef aan dat u het contract wilt beëindigen.

Wij maken het voor u in orde.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Persoonlijke Lening. Kan dat?

Wilt u uw Persoonlijke Lening eerder aflossen dan besproken? Of wilt u een extra aflossing doen? Dat kan. U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar het IBAN-rekeningnummer: NL45 ABNA 0803 9944 35 van Credivance NV.

We brengen hier geen extra kosten voor in rekening.

Ik betaal nu alleen rente voor mijn krediet, maar ik wil maandelijks gaan aflossen.

Dit kan. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 66 00. Zij helpen u graag verder.

Compensatieregeling

Is het krediet overgezet op alleen uw naam?

Dan krijgt alleen u een Persoonlijk Aanbod. Voorwaarde hiervoor is dat de boedelverdeling door Credivance is geaccepteerd en dit is verwerkt in onze administratie. Is dit niet het geval? Dan krijgt u allebei een Persoonlijk Aanbod en vragen we u dit beiden te accepteren. U kunt met uw partner eigen afspraken maken over de verdeling van de compensatie.

 

Heeft u een nieuwe partner?

Dan hoeft deze het Persoonlijk Aanbod alleen te accepteren als hij of zij ook op het contract staat. In dat geval is het Persoonlijk Aanbod aan u allebei gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw nieuwe partner.

 

Ik heb een Persoonlijk Aanbod ontvangen. Wat hebben jullie van mij nodig?

·       Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van het Persoonlijk Aanbod

·       Kopie van uw geldige legitimatiebewijs. Zorg dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn: de rest kunt u zwart maken.

·       Eventueel een kopie van uw bankpas of bankafschrift als we u om uw rekeningnummer vragen. Zorg dat naam, rekeningnummer en (geldigheids)datum goed leesbaar zijn: de rest mag u zwart maken.

 

Stuur deze documenten in de bijgevoegde envelop naar ons terug.

Handig om te weten:

·       Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.

·       Als legitimatiebewijs geldt een  geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

·       We hebben álle pagina’s van het Persoonlijk Aanbod nodig, óók het voorblad.

 

Het is niet voldoende om bijvoorbeeld alleen de pagina met de handtekening terug te sturen.

·       Eventuele op- en/of aanmerkingen of aanpassingen die u toevoegt op het aanbod zijn niet geldig.

·       De kopie van het Persoonlijk Aanbod kunt u bewaren voor uw eigen administratie.

·       In de instructievideo bovenaan deze pagina kunt u alles nog eens rustig terugkijken.

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Bel dan met ons speciale Team Rentecompensatie: 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur).

Waarom moet ik een kopie van mijn legitimatiebewijs meesturen?

Dat vragen we van u zodat we uw identiteit kunnen controleren. We willen zeker weten dat u het Persoonlijk Aanbod zelf heeft ondertekend. Heeft u het Doorlopend Krediet niet alleen afgesloten? Dan vragen we ook van uw medecontractant(en) een kopie van een geldige legitimatiebewijs. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om.  

 

Goed om te weten:

·       Als legitimatiebewijs geldt een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

·       Met de KopieID-app van de overheid kunt u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken.

·       Het is belangrijk dat naam, geboortedatum, documentnummer, geldigheidsdatum en handtekening goed leesbaar zijn. De rest van de gegevens mag u zwart maken.

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik het Persoonlijk Aanbod heb ondertekend?

Heeft u het Persoonlijk Aanbod geaccepteerd? Dan heeft u tot 14 dagen na de datum van ondertekening de tijd om hierop terug te komen (herroepingsrecht). U hoeft hier geen reden voor op te geven en er zijn geen kosten. U kunt ons hiervoor bellen op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). 

Waar kan ik terecht om mijn Persoonlijk Aanbod te bespreken?

Heeft u vragen over de berekening van uw compensatiebedrag, vindt u op basis van uw eigen informatie dat de gebruikte gegevens onjuist zijn of heeft u een klacht? Bel ons dan gerust op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). We bespreken het graag met u.

Ik wil meer informatie over de berekening van mijn compensatiebedrag. Waar vind ik die?

U kunt bij ons een gedetailleerde berekening opvragen. Dit kan telefonisch op 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur). In de gedetailleerde berekening staat beschreven met welke gegevens wij uw compensatiebedrag hebben berekend.

Waarom vraagt Credivance finale kwijting?

We willen graag duidelijkheid over de afspraken die we met u maken. Door elkaar finale kwijting te verlenen, hebben we beiden zekerheid over de compensatie. Daarnaast voorkomen we een eventueel juridisch conflict over de variabele rente die u in het verleden betaald heeft.

Wat is finale kwijting?

Finale kwijting betekent dat u na acceptatie van het aanbod geen klacht of claim meer kunt indienen tegen Credivance over de variabele rente op uw Doorlopend Krediet. U kunt daarna dus geen hogere vergoeding vragen dan we u bieden. Ook niet als dat zou volgen uit een uitspraak van een rechter of geschillencommissie in een collectieve of individuele procedure tegen Credivance. Voor Credivance geldt óók finale kwijting. We kunnen het aanbod niet intrekken, uw compensatiebedrag verlagen of er een rechtszaak over beginnen.

Mijn partner (of medecontractant) is overleden. Hoe nu verder?

Het kan zijn dat het overlijden nog niet bij ons bekend is. In dat geval vragen we dit alsnog bij ons te melden. Meestal krijgt de erfgenaam, bewindvoerder en/of executeur (persoon die de erfenis regelt) toegang tot de bankzaken van de overledene. Deze persoon ontvangt ook het Persoonlijk Aanbod.

 

Is uw partner het consumptief krediet alleen aangegaan?

Wanneer u niet samen het krediet bent aangegaan, kunt u misschien als weduwe/ weduwnaar alsnog aanspraak maken op de compensatie. Belangrijk is wel dat het overlijden bij ons gemeld is en dat u zijn/of haar erfgenaam bent.

 

Is het overlijden nog niet bekend bij Credivance?

Dan vragen we u dit alsnog te melden.

Is het overlijden wel bekend bij Credivance?

Als het overlijden bij ons bekend is en u inderdaad erfgenaam bent, kunt u aanspraak maken op de compensatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Schrijf u dan in voor onze e-mail updates. Oud-klanten kunnen zich aanmelden voor decompensatieregeling.

Ik ben het Doorlopend Krediet aangegaan met mijn ex-partner. Wat betekent dit voor mij?

In de meeste gevallen moet u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteren. Als dat zo is, is het Persoonlijk Aanbod aan u beiden gericht. Bij het adres en in de aanhef staan dan uw naam en die van uw ex-partner.

 

Om het Persoonlijk Aanbod te accepteren en uw compensatiebedrag te ontvangen, vragen we u allebei om het te ondertekenen. We vragen u dan zelf contact op te nemen met uw ex-partner hiervoor. Pas als u allebei het Persoonlijk Aanbod heeft geaccepteerd is de overeenkomst geldig.

 

Wil uw ex-partner het aanbod niet accepteren? Dan raden we u aan om dit met uw ex-partner te bespreken. Helaas is het noodzakelijk dat u allebei het Persoonlijk Aanbod accepteert. De compensatie kan niet worden gesplitst.

Ik heb meerdere Doorlopend Kredieten (gehad). Geldt mijn Persoonlijk Aanbod voor alle contracten?

Het is mogelijk dat u voor meerdere kredieten recht heeft op compensatie. In dat geval heeft u per contract een apart Persoonlijk Aanbod ontvangen, of zult u dat nog ontvangen. Wij kunnen u niet vertellen of en wanneer u een Persoonlijk Aanbod voor een ander Doorlopend Krediet ontvangt. U krijgt vanzelf bericht van ons als u ervoor in aanmerking komt.

Op welke rekening ontvang ik mijn compensatie?

Heeft u een betaalrekening bij ABN AMRO en maakt u gebruik van Internetbankieren? Dan ontvangt u het (resterende) compensatiebedrag op deze rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Heeft u geen betaalrekening die bij ons bekend is? Of maakt u geen gebruik van Internetbankieren bij ABN AMRO? Dan kunt u een rekeningnummer opgeven waarop u het compensatiebedrag wilt ontvangen. De rekening moet op naam staan van degene(n) aan wie het Persoonlijk Aanbod is gericht. Op het invulformulier vindt u het invulveld voor een Nederlands bankrekeningnummer. Beschikt u niet over een Nederlands bankrekeningnummer?  Neem dan  telefonisch contact op met het speciale team, zij kunnen u verder helpen om de compensatie vergoeding op een andere manier uit te betalen. Bel ons dan op 088 – 226 26 09 (gebruikelijke belkosten). U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.30 uur.

Wanneer en hoe krijg ik mijn compensatiebedrag?

Komt u in aanmerking voor compensatie, en heeft u van ons een Persoonlijk Aanbod ontvangen met daarin uw compensatiebedrag? Dan kunt u het aanbod accepteren door het te ondertekenen en het met de benodigde documenten naar ons terug te sturen. De instructies vindt u bovenaan deze pagina.

Hebben we alles goed van u ontvangen? Dan verwerken we uw compensatiebedrag binnen enkele werkdagen als volgt:

– Heeft u nog een openstaand saldo op het Doorlopend Krediet waarvoor u compensatie ontvangt? Dan trekken we uw compensatie hier eerst vanaf. Is uw Doorlopend Krediet daarmee ingelost en blijft er nog een bedrag over? Dan maken we dat aan u over.

– Heeft u uw Doorlopend Krediet al helemaal afgelost? Dan maken we het hele bedrag aan u over.

Informatie over uw lening

Wanneer krijg ik mijn rekeningoverzicht?

– Heeft u een Doorlopend Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet, dan ontvangt u elke maand een overzicht.
– Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u één keer per jaar half februari uw jaaroverzicht.

Kan de rente wijzigen tijdens de looptijd van mijn lening?

– Bij een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet en een WOZ-(Rente)Krediet is de rente variabel. Dit betekent dat de rente tijdens de looptijd omhoog of omlaag kan gaan. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt.
– Bij een Persoonlijke Lening staat de rente vast gedurende de hele looptijd.

Kan ik de rente die ik betaal aftrekken voor de inkomstenbelasting?

We geven u een algemeen antwoord op deze vraag. Neem voor een advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Algemeen
U mag uw bezittingen salderen met uw lening. Voorwaarde is wel dat het bedrag boven het drempelbedrag ligt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Renteaftrek bij Persoonlijke Lening
De rente op een Persoonlijke Lening is alleen aftrekbaar als u de lening aantoonbaar gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van uw eerste eigen huis (uw hoofdverblijf).

Renteaftrek bij Doorlopend Krediet en WOZ-Krediet
Heeft u op of na 1 januari 2013 een Doorlopend Krediet of WOZ-Krediet afgesloten? Dan is de rente niet aftrekbaar. Opnames die u heeft gedaan na 1 januari 2013 van een eerder afgesloten krediet zijn ook niet aftrekbaar.

Renteaftrek bij Restschuld Krediet
Heeft u een lening afgesloten voor de restschuld van uw woning? En is de restschuld ontstaan na 29 oktober 2012? Dan is de rente maximaal 15 jaar aftrekbaar. U hoeft niet annuïtair af te lossen.

Hoeveel betaal ik maandelijks aan rente?

Op uw maandoverzicht staat het rentepercentage dat u betaalt en het termijnbedrag per maand.

Heeft u een Doorlopend Krediet, Restchuld Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet?
Dan ziet u op uw maandoverzichten van december, januari en februari hoeveel rente u het afgelopen jaar heeft betaald.

Heeft u een Persoonlijke Lening?
Dan ziet u op uw jaaroverzicht precies hoeveel rente u dat jaar heeft betaald.

Kan ik afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen?

Bij een Doorlopend Krediet en een WOZ-(Rente)Krediet kunt u afgeloste bedragen weer opnemen. Bij een Persoonlijke Lening en een Restschuld Krediet is dit niet mogelijk.

Kan ik een maand geen betaling doen?

Nee. U moet elke maand een deel van uw lening terugbetalen. Bij de meeste leningen betaalt u een deel van de lening  terug en een deel rente. Bij een WOZ-RenteKrediet betaalt u alleen rente.

Verwacht u dat u het maandbedrag niet kunt betalen? Of heeft u al een betalingsachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer via telefoonnummer 030 – 659 66 04.  We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wanneer schrijven jullie het maandbedrag van mijn rekening af?

– Heeft u een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet? Dan schrijven we het maandbedrag van uw rekening af op de laatste dag van de maand.

– Heeft u een Persoonlijke Lening? En heeft u de lening vóór de 15de van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag op de 16de van elke maand af. Heeft u de lening in de tweede helft van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag af op de laatste dag van de maand.

Waar kan ik de gegevens van mijn tussenpersoon/adviseur vinden?

De gegevens van uw tussenpersoon vindt u op uw afschrift en op uw contract.

Jaaroverzicht

Kan ik mijn jaaroverzicht eerder ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk.

Voor welke leningen ontvang ik een jaaroverzicht?

U ontvangt een jaaroverzicht voor alle leningen.

Hoe weet ik of de rente die ik betaal kan aftrekken voor de inkomstenbelasting?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoe vraag ik een kopie jaaroverzicht aan?

U kunt een kopie van uw jaaroverzicht of jaaropgave per e-mail opvragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@credivance.nl. Vermeld bij dit verzoek uw contractnummer.

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht?

De jaaroverzichten over 2023 sturen wij vanaf januari 2024. Wij zullen dit gefaseerd doen waardoor we nu nog niet kunnen zeggen wanneer u uw jaaroverzicht precies ontvangt. Wij zorgen ervoor dat alle jaaroverzicht ruim voor 1 maart 2024 zijn verstuurd zodat iedereen hem binnen heeft voordat de Vooringevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst klaarstaat.

Kan ik mijn jaaroverzicht eerder ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk.

Krijg ik mijn jaaroverzicht digitaal of per post?

U krijgt uw jaaroverzicht per post thuisgestuurd.

Welke informatie vind ik op mijn jaaroverzicht?

Op uw jaaroverzicht staat het beginsaldo per 1 januari 2023, het eindsaldo per 31 december 2023 en de werkelijk betaalde rente in 2023.

Hoe vraag ik een kopie van mijn jaaroverzicht aan?

Stuur een mail naar info@credivance.nl met als onderwerp Kopie jaaroverzicht en uw contractnummer.

Is het saldo op mijn jaaroverzicht bruto of netto?

Op uw jaaroverzicht vindt u het netto begin- en eindsaldo. Dit zijn bedragen zonder de rente die u nog gaat betalen.

Meer over Credivance – Verantwoord Lenen

Waar vind ik meer informatie over de uitspraak van het Kifid over rente op een doorlopend krediet?

Op deze pagina leest u hier meer over.

Wat is het Bureau voor Krediet Registratie (BKR)?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert alle leningen die u afsluit. Deze registratie zorgt er voor dat geldverstrekkers, zoals DEFAM, kunnen zien of u al een lening heeft of heeft gehad. Alle klanten met een lening staan positief geregistreerd bij het BKR. Klanten met een betalingsachterstand op de lening hebben een negatieve registratie bij het BKR.

Waar kan ik jullie klachtenprocedure vinden?

Klachten lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op. Dit is onze klachtenregeling:

– Neem contact op met uw hypotheekadviseur. Maak samen afspraken om uw klacht te verhelpen.
– Komt u er samen niet uit? Schrijft u dan een mail of brief aan Credivance. Vermeld uw naam, uw adresgegevens en uw contractnummer.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is een onafhankelijke intermediair. Zij bemiddelen tussen financiële dienstverleners en consumenten als er een probleem is.

Download hier onze klachtenregeling

Is Credivance geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

Credivance staat voor ‘Verantwoord lenen’ zoals omschreven in de Wet financieel toezicht (Wft) en beschermt u tegen onverantwoorde leningen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het naleven hiervan. Credivance is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met vergunningnummer 12013689.

Wat is jullie Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)?

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Credivance, onderdeel van ALFAM Consumer Credit, is 005361928.

Wat is jullie adres?

Ons adres is:

Credivance N.V.
t.a.v. Afdeling (bijv. Klantenservice)
Postbus 178
3980 CD Bunnik

Online identificatie

Hoe en waar kan ik overgaan tot identificatie?

We hebben een speciale identificatiepagina live staan. Hier kunt u eenvoudig en snel overgaan tot identificatie. Ook vindt u hier alle antwoorden op onze meest gestelde vragen. Deze pagina vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u zich niet identificeert, kunnen wij uw gegevens niet met zekerheid actualiseren. Dit kan gevolgen hebben voor uw product(en) en onze dienstverlening.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Opzegging Doorlopend Krediet

Bieden jullie een alternatief aan voor mijn Doorlopend Krediet?

Heeft u behoefte aan een nieuwe of een andere lening, dan sluit de Persoonlijke Lening misschien aan bij uw situatie. Neem contact op met uw tussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw rekeningoverzicht.

Ik heb nog een opnameverzoek lopen. Wanneer ontvang ik bericht hierover?

Heeft u vóór 1 januari 2023 een opnameverzoek gedaan? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons bericht of het verzoek is goedgekeurd. Bij drukte kan dit 10 werkdagen zijn.

Mogelijk vragen we u om aanvullende informatie om uw opnameverzoek te beoordelen, of hebben we dat al gedaan. Stuurt u deze informatie alstublieft binnen 14 dagen naar ons op. Anders kunnen we uw opnameverzoek helaas niet meer op tijd afronden. Hebben we de informatie ontvangen, dan krijgt u binnen 5 werkdagen bericht van ons (bij drukte 10 werkdagen).

Geldt deze opzegging voor alle klanten van Credivance met een Doorlopend Krediet?

Ja, we zeggen het Doorlopend Krediet voor al onze klanten op.

Wat gebeurt er met mijn BKR-notering?

Uw BKR-notering verandert niet doordat wij uw Doorlopend Krediet-contract opzeggen. U blijft aflossen zoals u gewend bent. Zodra u uw krediet volledig heeft terugbetaald, melden we het af bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). U hoeft hier niets voor te doen en u ontvangt hier automatisch bericht over. U kunt er altijd voor kiezen om uw maandbedrag te verhogen. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 00 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via info@credivance.nl o.v.v. uw contractnummer.

Ik heb bericht gehad dat ik mijn ID-bewijs moet aanleveren om me opnieuw bij jullie te identificeren. Moet ik dit alsnog doen?

Ja, zo lang u klant bij ons bent (omdat u uw Doorlopend Krediet nog aan het terugbetalen bent), moet u zich opnieuw identificeren door een kopie van uw identiteitsbewijs bij ons aan te leveren. Heeft u dit nog niet gedaan? Maak het dan alstublieft zo snel mogelijk in orde. Wilt u meer weten over online identificeren? Dan verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vragen.

Kom ik nog steeds in aanmerking voor compensatie van mijn te veel betaalde variabele rente?

Dat we uw Doorlopend Krediet-contract opzeggen heeft niets te maken met de aangekondigde rentecompensatie voor klanten die hier recht op hebben. De rentecompensatie blijven we uitvoeren zoals is afgesproken met de Consumentenbond. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Ik krijg mogelijk betaalproblemen als ik nu geen geld meer kan opnemen van mijn Doorlopend Krediet. Wat nu?

We kunnen samen met u naar een passende oplossing zoeken en zo nodig afspraken maken. Neemt u alstublieft contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 04 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Ik heb bericht/contact gehad over een betalingsachterstand/budgetcoaching. Vervallen deze afspraken ook?

Het enige wat er voor u verandert, is dat u sinds 1 januari 2023 geen geld meer kunt opnemen. U blijft uw Doorlopend Krediet aflossen volgens de afspraken die u met ons gemaakt heeft. Verwacht u alsnog in financiële moeilijkheden te komen, of verandert uw situatie? Neemt u alstublieft contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij bespreken uw situatie met u en kunnen naar mogelijke oplossingen zoeken. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 04 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Moet ik nu mijn hele lening in één keer aflossen?

Nee, u blijft uw Doorlopend Krediet aflossen met uw vaste maandbedrag, zoals u gewend bent. De opzegging van uw contract betekent dat u sinds 1 januari 2023 geen geld meer kunt opnemen, en alleen nog aflost totdat u uw volledige lening heeft terugbetaald. Verwacht u betaalproblemen, of verandert uw persoonlijke situatie? Neem dan graag contact op met onze collega’s van de afdeling Klantbeheer. Zij kunnen samen met u kijken naar een passende oplossing. Zij zijn bereikbaar op 030 – 659 66 04 (op werkdagen van 8.00 tot 17.30), of via passendkrediet@alfam.nl o.v.v. uw contractnummer.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de opzegging?

We begrijpen dat dit misschien een onverwachte boodschap voor u is, maar volgens de voorwaarden bij uw Doorlopend Krediet-contract mogen wij uw contract opzeggen. Daarom kunt u hier geen bezwaar tegen maken. Maar bent u het niet eens met de manier waarop we dit doen, of heeft u een bijzondere situatie, dan kunt u hierover een klacht indienen via onze klachtenregeling.

Ik heb altijd netjes afgelost en ben nooit in betaalproblemen gekomen. Waarom zeggen jullie dan mijn contract op?

De opzegging van uw Doorlopend Krediet-contract staat los van uw persoonlijke betaalgedrag en hoe lang u al klant bij ons bent. Het Doorlopend Krediet zoals wij dat met u als klant in het verleden hebben afgesloten, kan tot ver in de toekomst nog voor betaalverplichtingen zorgen. We vinden het belangrijk dat u uw lening binnen een bepaalde tijd kunt afbetalen. Daarom vinden we dat het Doorlopend Krediet in deze tijd niet meer bij ons aanbod en onze klantgedachte past. We zeggen de Doorlopend Krediet-contracten van al onze klanten op.

Waar staat dat jullie mijn contract mogen opzeggen?

In de voorwaarden bij uw Doorlopend Krediet-contract staat dat wij de lening mogen opzeggen. Omdat we begrijpen dat de opzegging voor u mogelijk onverwacht komt, hanteren we voor al onze klanten een lange opzegtermijn. Zo bieden we u de tijd om u hierop voor te bereiden.

Waarom zegt Credivance mijn Doorlopend Krediet op?

We vinden het belangrijk dat u nu en in de toekomst financieel gezond blijft. Een lening is een tijdelijke oplossing en daarom zou u deze na verloop van tijd volledig moeten kunnen aflossen. Het Doorlopend Krediet zoals wij dat met u hebben afgesloten kan tot ver in de toekomst nog voor betaalverplichtingen zorgen. Daarom is onze conclusie dat dit type lening in deze tijd niet meer bij Credivance past en zeggen we de contracten van onze bestaande klanten op. Door deze opzegging helpen wij voorkomen dat u mogelijk in de toekomst in financiële problemen komt en gebruikt u dit krediet niet langer dan nodig.

Wat betekent de opzegging voor mij?

– Sinds 1 januari 2023 kunt u geen geld meer opnemen van uw Doorlopend Krediet. U lost uw lening geleidelijk af met uw gebruikelijke maandbedrag.
– U hoeft uw lening dus niet in één keer terug te betalen. De rente blijft variabel, zoals ook in uw contract staat. De voorwaarden van uw lening blijven gelden totdat u het hele bedrag heeft afgelost.

Renteaanpassing Doorlopend Krediet

Ik heb bericht gehad dat mijn rente wijzigt per 1 juni. Waarom?

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende had gevolgd. Uit deze uitspraak volgde dat wij de rente op uw Doorlopend Krediet in lijn moesten brengen met de marktrente.

 

In april 2023 is er onder leiding van het Kifid een geschikte en representatieve rentemaatstaf gevonden om de ontwikkeling van uw variabele rente te bepalen. Dat is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Wij passen daarom nu uw rente aan, zodat die weer dezelfde ontwikkeling volgt als de marktrente. De marktrente is tussen uw laatste rentewijziging en nu flink gestegen. We wijzigen daarom uw rente in één keer.

Wilt u meer weten over de uitspraken van het Kifid en de variabele rente op doorlopende kredieten? Bekijk dan de veelgestelde vragen hierover op alfam.nl/compensatieregeling. U kunt ook bellen met ons Team Rentecompensatie: 088 – 226 26 06 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur).

Waar vind ik extra informatie over de uitspraken van het Kifid over variabele rente op doorlopend krediet?

U kunt altijd terecht op alfam.nl/compensatieregeling voor meer informatie over dit onderwerp. U vindt hier de veelgestelde vragen, uitleg over de uitspraken van het Kifid en de manier waarop we onze klanten voor te veel betaalde variabele rente gaan compenseren.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel dan gerust met ons speciale Team Rentecompensatie via 088 – 226 26 06 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.30).

Wat gebeurt er met mijn maandtermijn?

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde*. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

U kunt uw looptijd verkorten door tussentijds extra aflossingen te doen, of uw maandbedrag te verhogen. Uw schuld neemt af en uw saldo staat daardoor korter open. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 66 00.

*Voor enkele producten geldt dit niet. U kunt dit nakijken op uw afschrift. Of neem contact op met onze Klantenservice via 030 – 659 66 00 of info@credivance.nl.

Wat heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) te maken met variabele rente op mijn Doorlopend Krediet?

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende had gevolgd, en dat Credivance sommige klanten een te hoge rente heeft berekend voor hun Doorlopend Krediet.

 

Credivance heeft deze uitspraken opgevolgd. Vanaf 1 juni wordt de variabele rente op Doorlopend Krediet in lijn gebracht met de ontwikkeling van de marktrente.

Daarnaast starten we binnenkort om alle klanten die recht hebben op compensatie voor rente die zij in het verleden te veel hebben betaald een persoonlijk compensatievoorstel te doen. Blijf hier op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wat is variabele rente?

Een variabele rente kan tijdens de looptijd stijgen of dalen. Voor Doorlopend Krediet bepalen we de rentewijziging aan de hand van de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. Dit is ook de maatstaf die het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hanteert. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

 

Stijgt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald. Daalt uw rente? Dan blijft uw maandbedrag gewoon hetzelfde. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

Goed om te weten: als uw rentepercentage stijgt, krijgt u hierover altijd bericht, uiterlijk 30 dagen van tevoren.

Waar kan ik mijn huidige rentetarief inzien?

U kunt dit altijd nakijken op uw afschrift.

Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?

Met de wijziging die u vanaf 1 juni heeft ontvangen, is de variabele rente op uw Doorlopend Krediet in lijn gebracht met de uitspraken van het Klachteninstituur Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid heeft namelijk geoordeeld dat de variabele rente op doorlopende consumptieve kredieten de ontwikkeling van de marktrente niet altijd voldoende heeft gevolgd.

Om de ontwikkeling van de variabele rente op uw Doorlopend Krediet te bepalen, gebruiken wij voortaan de variabele rente op nieuwe woninghypotheken als maatstaf. Dit is ook de maatstaf die het Kifid hanteert.

Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op uw Doorlopend Krediet ook met 0,5%. U kunt het verloop van deze rentereeks altijd inzien op de website van DNB, onder ‘Woninghypotheken Zuiver nieuwe leningen – Nieuwe contracten – Totaal – Variabel en <= 1 jaar’.

Mag Credivance zelf zijn rente bepalen?

Ja, dat mag. Maar er geldt wel altijd een wettelijk maximum dat door de overheid wordt bepaald. Meer informatie vindt u hier.

Op advies van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is de variabele rente op nieuwe woninghypotheken de maatstaf om de wijziging van uw variabele rente te berekenen. Stijgt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken met bijvoorbeeld 0,5%? Dan stijgt de variabele rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%. Daalt de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bijvoorbeeld met 0,5%? Dan daalt de rente op Doorlopend Krediet ook met 0,5%.

Informeert Credivance de klant altijd als de rente wijzigt?

Ja, dit zijn we wettelijk verplicht. Als de rente stijgt, doen we dat minstens 30 dagen vóór de nieuwe variabele rente geldt.

Wat kan ik hierna verwachten?

Wij beoordelen elke maand of uw variabele rente moet worden aangepast. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Gaat uw rentetarief omhoog? Dan vertellen we u dat minimaal 30 dagen van tevoren. U kunt uw huidige rentetarief altijd nakijken op uw afschrift. Lees meer onder ‘Hoe bepalen jullie of mijn variabele rente stijgt of daalt?’

Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over mijn rentewijziging en de uitspraken van het Kifid?

Er zit een speciaal team voor u klaar voor vragen over de berekening van uw variabele rente en de uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit Team Compensatieregeling is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 op telefoonnummer: 088 – 226 26 06.

Ik wil graag een rekenvoorbeeld van een rentewijziging.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken stijgt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet stijgt ook met 0,5% en wordt 7,5%.

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat meer aan rente betalen, en minder aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo langer open. Het duurt dus langer voordat u de lening heeft terugbetaald.

–          Uw huidige variabele rente is 7%.

–          De variabele rente op nieuwe woninghypotheken daalt met 0,5%.

–          De variabele rente op uw Doorlopend Krediet daalt ook met 0,5% en wordt 6,5%.

 

Uw maandbedrag blijft gelijk. U gaat minder aan rente betalen, en meer aan aflossing. Hierdoor staat uw saldo korter open. U heeft uw lening dus eerder terugbetaald.

Kan ik oversluiten naar een lening met vaste rente?

Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift.

Mijn Doorlopend Krediet met variabele rente past niet meer bij mijn situatie. Wat nu?

U kunt proberen vervroegd af te lossen met een afbetaling in één keer, of door extra af te lossen, of uw maandbedrag te verhogen. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 66 00. Wilt u weten of oversluiten naar een Persoonlijke Lening met een vaste rente een mogelijkheid is? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw afschrift.

Meer informatie over tussentijds extra aflossen vindt u in de categorie ‘Aflossen en opnemen van uw lening’.

Bieden jullie een alternatief aan voor mijn Doorlopend Krediet?

Heeft u behoefte aan een nieuwe of een andere lening, dan sluit de Persoonlijke Lening misschien aan bij uw situatie. Neem contact op met uw tussenpersoon om de mogelijkheden te bespreken. U vindt de gegevens van uw tussenpersoon op uw rekeningoverzicht.

Veiligheid

Meer informatie over veiligheid

Uw veiligheid staat voorop. Meer informatie over veilig gebruik, het melden van phishing of zwakke plekken in IT-systemen leest u hier.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Als u een Persoonlijke Lening heeft, loopt uw contract automatisch af aan het einde van de contractdatum, als u de hele lening heeft terugbetaald.

Heeft u een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet, een WOZ-(Rente)Krediet, dan kunt u uw contract als volgt beëindigen:

– Informeer bij onze Klantenservice hoeveel u nog moet betalen.
– Maak dit bedrag naar ons over.
– Stuur een mail naar de Klantenservice en geef aan dat u het contract wilt beëindigen.

Wij maken het voor u in orde.

Hoe geef ik een scheiding door?

Wij helpen u om de zaken rondom de lening zo goed mogelijk te regelen. U kunt uw scheiding melden aan onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op 030 – 659 66 04.

Hoe kan ik een overlijden doorgeven?

U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven aan onze Klantenservice. We helpen u graag om alles zo goed mogelijk te regelen. U kunt ons bereiken op 030 – 659 66 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Hoe lang duurt het voordat een wijziging is doorgevoerd?

Wij doen ons best om alle wijzigingen binnen vijf werkdagen door te voeren.

Hoe geef ik een nieuw telefoonnummer door?

Heeft u een nieuw telefoonnummer? U kunt dit eenvoudig aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oude telefoonnummer
– Nieuwe telefoonnummer

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Bent u verhuisd? U kunt eenvoudig uw adreswijziging aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Geef aan: wie verhuist er mee? En wie niet?
– Volledig oude adres
– Volledig nieuwe adres

Een bewijsstuk waar uw nieuwe adres op staat: een salarisstrook, een bankafschrift, een getekend huurcontract, een getekende hypotheekofferte of uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons

Hoe geef ik een nieuw bankrekeningnummer door?

U kunt eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Adresgegevens
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oud bankrekeningnummer
– Nieuw bankrekeningnummer

Stuur een kopie van uw bankafschrift of bankpas van het nieuwe bankrekeningnummer. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie duidelijk uw naam en nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn. Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.