Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Over Credivance

Credivance bood tot 1 oktober 2017 consumptief krediet aan voor particulieren. Credivance is onderdeel van ALFAM Consumer Credit, een 100% dochter van ABN AMRO. Wilt u een nieuwe lening afsluiten? ALFAM biedt via verschillende merken voor ieder doel een passende lening. Kijk op de website van ALFAM welke lening bij u past.

Gegevens KvK en toezichthouder

Credivance is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30048673 met de naam Credivance N.V., Vestigingsnummer 000016995872 Beneluxlaan 1010, 3526KK Utrecht. Credivance staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en heeft een vergunning (nr. 12013689) om consumptief krediet te mogen aanbieden.