Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Welkom bij Credivance

Vanaf 16 augustus verandert ons telefoonnummer
Vanaf dinsdag 16 augustus kunt u onze afdelingen als volgt bereiken:

Klantenservice: 030 – 659 66 00 (algemene vragen, opnameverzoeken)
Klantbeheer: 030 – 659 66 04 (betalingsherinnering, wijziging in uw situatie)

Let op: onze oude nummers komen te vervallen en zijn vanaf 16 augustus niet meer bereikbaar.

Stuurt u liever een e-mail? Ons adres is info@credivance.nl.
ALFAM compenseert consumenten die te veel variabele rente hebben betaald
Lees hier alles over de regeling

Klanten die in het verleden te veel variabele rente hebben betaald over hun doorlopend krediet ontvangen een compensatie. Dat is de regeling die ABN AMRO, mede namens haar dochtermaatschappij ALFAM, en de Consumentenbond op 5 september zijn overeengekomen. Alle informatie over deze compensatieregeling leest u hier.


Had u vanaf 1 januari 2001 een doorlopend krediet met variabele rente bij ons en bent u nu geen klant meer? Dan kunt u zich vanaf nu aanmelden voor mogelijke compensatie. Het aanmeldformulier vindt u op de website van ABN AMRO. Hier vindt u ook meer informatie. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Credivance. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via ons.

 

Vanaf 1 oktober 2017 biedt Credivance geen leningen meer aan. Wilt u een verbouwing financieren of uw woning verduurzamen? Bekijk dan het aanbod van de andere merken van ALFAM Consumer Credit.
Heeft u een Credivance-lening en heeft u daar vragen over? Onze Klantenservice helpt u natuurlijk graag verder. En bij veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen over de leningen van Credivance.

Heeft u vragen over uw lening of wilt u een opname doen?

Onze klantenservice helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.