Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Aflossen en opnemen van uw lening

Wat is een herbeoordeling op mijn Doorlopend Krediet?

Bij een herbeoordeling kijken wij of uw krediet nog aansluit bij uw financiële situatie. Wij vragen een herbeoordeling op wanneer wij geen actuele gegevens over uw financiële situatie in ons bezit hebben en/of wanneer er een verandering is in uw financiële situatie.

Wanneer wij een herbeoordeling opvragen blokkeren wij uw Doorlopend Krediet uit voorzorg voor opnames. Is de uitkomst van uw herbeoordeling positief? Dan halen wij de opnameblokkade van uw krediet af. Is de uitkomst van uw herbeoordeling negatief? Dan past uw huidige krediet niet bij uw financiële situatie en blijft de opnameblokkade van kracht totdat er iets wijzigt in uw financiële situatie.

Hoe gaat een opname van mijn Doorlopend Krediet in zijn werk?

U kunt, als er kredietruimte is, telefonisch een opnameverzoek indienen van uw Doorlopend Krediet. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 68 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Wanneer u uw opnameverzoek heeft ingediend, nemen wij uw verzoek binnen 5 werkdagen in behandeling. Elk opnameverzoek wordt op een aantal punten gecontroleerd.

Blijkt hieruit dat de opname past binnen uw financiële situatie betalen wij de opname uit. Het bijschrijven van een opname op uw gekoppelde betaalrekening duurt maximaal 2 werkdagen.

Mocht uit de controle komen dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, ontvangt u van ons een mail/brief waarin wij documentatie opvragen. Hiermee voeren wij een herbeoordeling uit.

Kan ik ook via acceptgiro betalen?

Nee. U kunt alleen via automatische incasso betalen.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan opnemen?

Wanneer u een doorlopend krediet bij Credivance heeft, kunt u een opnameverzoek indienen met een minimaal bedrag van €100,-.

Hoe kan ik een opnameverzoek indienen van mijn Doorlopend Krediet?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 68 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Hoe kan ik mijn lening volledig aflossen?

U heeft een Doorlopend Krediet: 

Neem contact op met onze Klantenservice op 030 – 659 68 00 en vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling. Stuur hierna onze Klantenservice een e-mail en geef hierin aan dat u het contract wilt beëindigen.

U heeft een Persoonlijke Lening:

Neem contact op met onze Klantenservice op 030 – 659 68 00 en vraag naar welk bedrag u nog moet betalen om uw lening volledig af te lossen. Vermeld bij uw overboeking in de omschrijving uw contractnummer, dan verwerken wij de betaling. Als u na het aflossen een aflosbevestiging wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven bij onze Klantenservice.

Wat is jullie IBAN-rekeningnummer?

Ons IBAN-rekeningnummer voor Credivance is NL45 ABNA 0803 9944 35.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verlagen?

Gebruik dit formulier om uw kredietlimiet te verlagen. Neem wel eerst contact op met uw tussenpersoon. Hij of zij kan u hierbij helpen.

Hoe kan ik mijn kredietlimiet verhogen?

Uw hypotheekadviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn voor u. Zijn gegevens staan op de voorkant van uw maandoverzicht.

Mag ik minder aflossen per maand?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw hypotheekadviseur. Hij kan beoordelen of het mogelijk is om een ander aflospercentage te kiezen. Of, als u al het laagste aflospercentage heeft, kan het verlagen van uw kredietlimiet een mogelijkheid zijn. Uw hypotheekadviseur  denkt hierover graag met u mee.

Mag ik meer aflossen per maand?

Ja, dat kan als u een Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of WOZ-(Rente)Krediet heeft. U kunt uw wensen per mail info@credivance.nl of post aan ons doorgeven.

– Vermeld in uw mail of brief de volgende gegevens:
– Uw naam, adres en contractnummer.
– Het bedrag dat u per maand wilt betalen.
– Uw handtekening.

Wij maken het voor u in orde.

Ik heb een extra aflossing gedaan. Maar deze is niet zichtbaar op mijn maandoverzicht.

Heeft u de extra aflossing aan het einde van de maand gedaan? Dan kan het zijn dat uw betaling nog niet op uw maandoverzicht staat. Op het volgende overzicht zal het bedrag wel zichtbaar zijn. Wilt u zeker weten of het bedrag is verwerkt? Bel dan gerust onze Klantenservice.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of WOZ-(Rente)Krediet. Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar het IBAN-rekeningnummer: NL45 ABNA 0803 9944 35 van Credivance NV. U vindt dit nummer op uw afschrift.

Vermeld bij de omschrijving uw contractnummer. Wilt u de lening helemaal aflossen en het contract beëindigen? Dan kunt u uw contract als volgt beëindigen:

– Informeer bij onze klantenservice hoeveel u nog moet betalen.
– Maak dit bedrag naar ons over.
– Stuur een mail naar de Klantenservice en geef aan dat u het contract wilt beëindigen.

Wij maken het voor u in orde.

Ik wil een extra aflossing doen op mijn Persoonlijke Lening. Kan dat?

Wilt u uw Persoonlijke Lening eerder aflossen dan besproken? Of wilt u een extra aflossing doen? Dat kan. U kunt het bedrag (onder vermelding van uw contractnummer) overmaken naar het IBAN-rekeningnummer: NL45 ABNA 0803 9944 35 van Credivance NV.

We brengen hier geen extra kosten voor in rekening.

Ik betaal nu alleen rente voor mijn krediet, maar ik wil maandelijks gaan aflossen.

Dit kan. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 030 – 659 68 00. Zij helpen u graag verder.

Informatie over uw lening

Wanneer krijg ik mijn rekeningoverzicht?

– Heeft u een Doorlopend Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet, dan ontvangt u elke maand een overzicht.
– Bij een Persoonlijke Lening ontvangt u één keer per jaar half februari uw jaaroverzicht.

Kan de rente wijzigen tijdens de looptijd van mijn lening?

– Bij een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet en een WOZ-(Rente)Krediet is de rente variabel. Dit betekent dat de rente tijdens de looptijd omhoog of omlaag kan gaan. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op de geldmarkt.
– Bij een Persoonlijke Lening staat de rente vast gedurende de hele looptijd.

Kan ik de rente die ik betaal aftrekken voor de inkomstenbelasting?

We geven u een algemeen antwoord op deze vraag. Neem voor een advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Algemeen
U mag uw bezittingen salderen met uw lening. Voorwaarde is wel dat het bedrag boven het drempelbedrag ligt. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

Renteaftrek bij Persoonlijke Lening
De rente op een Persoonlijke Lening is alleen aftrekbaar als u de lening aantoonbaar gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van uw eerste eigen huis (uw hoofdverblijf).

Renteaftrek bij Doorlopend Krediet en WOZ-Krediet
Heeft u op of na 1 januari 2013 een Doorlopend Krediet of WOZ-Krediet afgesloten? Dan is de rente niet aftrekbaar. Opnames die u heeft gedaan na 1 januari 2013 van een eerder afgesloten krediet zijn ook niet aftrekbaar.

Renteaftrek bij Restschuld Krediet
Heeft u een lening afgesloten voor de restschuld van uw woning? En is de restschuld ontstaan na 29 oktober 2012? Dan is de rente maximaal 15 jaar aftrekbaar. U hoeft niet annuïtair af te lossen.

Hoeveel betaal ik maandelijks aan rente?

Op uw maandoverzicht staat het rentepercentage dat u betaalt en het termijnbedrag per maand.

Heeft u een Doorlopend Krediet, Restchuld Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet?
Dan ziet u op uw maandoverzichten van december, januari en februari hoeveel rente u het afgelopen jaar heeft betaald.

Heeft u een Persoonlijke Lening?
Dan ziet u op uw jaaroverzicht precies hoeveel rente u dat jaar heeft betaald.

Kan ik afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen?

Bij een Doorlopend Krediet en een WOZ-(Rente)Krediet kunt u afgeloste bedragen weer opnemen. Bij een Persoonlijke Lening en een Restschuld Krediet is dit niet mogelijk.

Kan ik een maand geen betaling doen?

Nee. U moet elke maand een deel van uw lening terugbetalen. Bij de meeste leningen betaalt u een deel van de lening  terug en een deel rente. Bij een WOZ-RenteKrediet betaalt u alleen rente.

Verwacht u dat u het maandbedrag niet kunt betalen? Of heeft u al een betalingsachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer via telefoonnummer 030 – 659 68 04.  We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wanneer schrijven jullie het maandbedrag van mijn rekening af?

– Heeft u een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet of een WOZ-(Rente)Krediet? Dan schrijven we het maandbedrag van uw rekening af op de laatste dag van de maand.

– Heeft u een Persoonlijke Lening? En heeft u de lening vóór de 15de van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag op de 16de van elke maand af. Heeft u de lening in de tweede helft van de maand afgesloten? Dan schrijven we het maandbedrag af op de laatste dag van de maand.

Waar kan ik de gegevens van mijn tussenpersoon/adviseur vinden?

De gegevens van uw tussenpersoon vindt u op uw afschrift en op uw contract.

Jaaroverzicht

Kan ik mijn jaaroverzicht eerder ontvangen?

Dit is helaas niet mogelijk.

Voor welke leningen ontvang ik een jaaroverzicht?

U ontvangt een jaaroverzicht voor een Doorlopend Krediet en een Persoonlijke Lening.

Hoe weet ik of de rente die ik betaal kan aftrekken voor de inkomstenbelasting?

Neem voor een persoonlijk advies contact op met uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Hoe vraag ik een kopie jaaroverzicht aan?

U kunt een kopie van uw jaaroverzicht of jaaropgave per e-mail opvragen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@credivance.nl. Vermeld bij dit verzoek uw contractnummer.

Wanneer ontvang ik mijn jaaroverzicht?

De jaaroverzichten over 2020 sturen wij vanaf januari 2021. Wij zullen dit gefaseerd doen waardoor we nu nog niet kunnen zeggen wanneer u uw jaaroverzicht precies ontvangt. Wij zorgen ervoor dat alle jaaroverzicht ruim voor 1 maart 2021 zijn verstuurd zodat iedereen hem binnen heeft voordat de Vooringevulde Aangifte (VIA) van de Belastingdienst klaarstaat.

Meer over Credivance – Verantwoord Lenen

Waar vind ik meer informatie over de uitspraak van het Kifid over rente op een doorlopend krediet?

Op deze pagina leest u hier meer over.

Wat is het Bureau voor Krediet Registratie (BKR)?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert alle leningen die u afsluit. Deze registratie zorgt er voor dat geldverstrekkers, zoals DEFAM, kunnen zien of u al een lening heeft of heeft gehad. Alle klanten met een lening staan positief geregistreerd bij het BKR. Klanten met een betalingsachterstand op de lening hebben een negatieve registratie bij het BKR.

Waar kan ik jullie klachtenprocedure vinden?

Klachten lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op. Dit is onze klachtenregeling:

– Neem contact op met uw hypotheekadviseur. Maak samen afspraken om uw klacht te verhelpen.
– Komt u er samen niet uit? Schrijft u dan een mail of brief aan Credivance. Vermeld uw naam, uw adresgegevens en uw contractnummer.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid is een onafhankelijke intermediair. Zij bemiddelen tussen financiële dienstverleners en consumenten als er een probleem is.

Download hier onze klachtenregeling

Is Credivance geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

Credivance staat voor ‘Verantwoord lenen’ zoals omschreven in de Wet financieel toezicht (Wft) en beschermt u tegen onverantwoorde leningen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het naleven hiervan. Credivance is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met vergunningnummer 12013689.

Wat is jullie Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)?

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Credivance, onderdeel van ALFAM Consumer Credit, is 005361928.

Wat is jullie adres?

Ons adres is:

Credivance N.V.
t.a.v. Afdeling (bijv. Klantenservice)
Postbus 178
3980 CD Bunnik

Online identificatie

Hoe en waar kan ik overgaan tot identificatie?

We hebben een speciale identificatiepagina live staan. Hier kunt u eenvoudig en snel overgaan tot identificatie. Ook vindt u hier alle antwoorden op onze meest gestelde vragen. Deze pagina vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik mezelf niet identificeer?

Als u zich niet identificeert, kunnen wij uw gegevens niet met zekerheid actualiseren. Dit kan gevolgen hebben voor uw product(en) en onze dienstverlening.

Waarom moet ik mezelf identificeren?

Door uw identiteit te controleren weten we zeker dat elke klant van ons de persoon is die hij zegt te zijn. Wij als verantwoord kredietverstrekker vinden het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken. Zo gaan we veilig om met uw leningen en zorgen ervoor dat u verantwoord gebruik kunt maken van onze producten. Daarnaast is dit onze wettelijke verplichting volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Veiligheid

Meer informatie over veiligheid

Uw veiligheid staat voorop. Meer informatie over veilig gebruik, het melden van phishing of zwakke plekken in IT-systemen leest u hier.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Als u een Persoonlijke Lening heeft, loopt uw contract automatisch af aan het einde van de contractdatum, als u de hele lening heeft terugbetaald.

Heeft u een Doorlopend Krediet, Restschuld Krediet, een WOZ-(Rente)Krediet, dan kunt u uw contract als volgt beëindigen:

– Informeer bij onze Klantenservice hoeveel u nog moet betalen.
– Maak dit bedrag naar ons over.
– Stuur een mail naar de Klantenservice en geef aan dat u het contract wilt beëindigen.

Wij maken het voor u in orde.

Hoe geef ik een scheiding door?

Wij helpen u om de zaken rondom de lening zo goed mogelijk te regelen. U kunt uw scheiding melden aan onze medewerkers van de afdeling Klantbeheer op 030 – 659 68 04.

Hoe kan ik een overlijden doorgeven?

U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven aan onze Klantenservice. We helpen u graag om alles zo goed mogelijk te regelen. U kunt ons bereiken op 030 – 659 68 00 op werkdagen van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Hoe lang duurt het voordat een wijziging is doorgevoerd?

Wij doen ons best om alle wijzigingen binnen vijf werkdagen door te voeren.

Hoe geef ik een nieuw telefoonnummer door?

Heeft u een nieuw telefoonnummer? U kunt dit eenvoudig aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oude telefoonnummer
– Nieuwe telefoonnummer

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Bent u verhuisd? U kunt eenvoudig uw adreswijziging aan ons doorgeven door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Contractnummer
– E-mailadres
– Geef aan: wie verhuist er mee? En wie niet?
– Volledig oude adres
– Volledig nieuwe adres

Een bewijsstuk waar uw nieuwe adres op staat: een salarisstrook, een bankafschrift, een getekend huurcontract, een getekende hypotheekofferte of uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

Zodra wij de wijziging hebben doorgevoerd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons

Hoe geef ik een nieuw bankrekeningnummer door?

U kunt eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen door onderstaande gegevens te mailen naar info@credivance.nl

– Voornaam
– Achternaam
– Adresgegevens
– Contractnummer
– E-mailadres
– Oud bankrekeningnummer
– Nieuw bankrekeningnummer

Stuur een kopie van uw bankafschrift van het nieuwe bankrekeningnummer. Let op: Zorg ervoor dat op de kopie van het bankafschrift duidelijk uw naam en nieuwe bankrekeningnummer zichtbaar zijn. Zodra wij uw bankrekeningnummer hebben gewijzigd, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ons.