Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Profilering

 

Als financieel dienstverlener maken we gebruik van profilering. Hieronder leest u waarvoor en wanneer we dat doen.

Fraudebestrijding
Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen wij te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Wij kunnen maatregelen nemen om de fraude zo goed mogelijk te voorkomen waaronder het gebruik van profilering. Omwille van de veiligheid kunnen wij niet in detail treden over de te nemen maatregelen.

Ongebruikelijke betalingen
Als financieel dienstverlener moeten wij ons houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun ‘aard’ een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. Hiervoor is het nodig om een risicoprofiel van de klant, dus ook van u, op te stellen en te onderhouden. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, melden wij dit bij de autoriteiten.

Zorgplicht en risicobeheer
Toezichthouders verwachten van ons dat we zoveel mogelijk doen om overkreditering te voorkomen. En ze verwachten dat we sneller ingrijpen als een klant in financiële problemen dreigt te raken. Ook hiervoor kunnen we gebruikmaken van profilering. Wij maken dan eerst een lijst met de meest voorkomende eigenschappen van klanten die in financiële problemen zijn geraakt. Deze eigenschappen vormen samen het profiel. Daarna kijken wij of er klanten zijn die aan dit profiel voldoen. Tot slot bepalen wij wat wij kunnen doen om deze klanten te helpen.

Klantacceptatie en productacceptatie
Hoe gebruiken wij profilering als u een product wilt kopen? Wij leggen dat uit met een voorbeeld.

Stel: u vraagt een (online) krediet bij ons aan. We zetten dan de volgende stappen:

  • Wij informeren u op verzoek over de manier waarop wij een profiel opstellen en over de dingen waarmee u hierbij rekening kunt houden.
  • Wij maken een risicoanalyse. Dit doen wij als u een nieuwe klant bent, maar ook als u als bestaande klant andere producten van ons wilt kopen. Uit ervaring weten wij dat bepaalde kenmerken een aanwijzing zijn of u een krediet straks wel of niet goed kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld of u een baan heeft of schulden. Deze kenmerken beoordelen wij.
  • Klanten die normaal gesproken een lening kunnen terugbetalen, delen een aantal kenmerken. En klanten die dat niet kunnen ook. Op basis van uw kenmerken stellen wij een profiel op.
  • Wij vergelijken uw profiel met onze bestaande profielen. Daarna schatten wij het risico in of u de lening kunt terugbetalen.

Direct marketing
Wij gebruiken ook profilering om u passende aanbiedingen te doen. Stel, u heeft een lening. Dan ontvangt u hiervoor geen aanbiedingen van ons. Op basis van een aantal kenmerken proberen wij te achterhalen waar uw interesses wel liggen. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en of u al andere producten bij ons heeft. Alleen als u aan een bepaald profiel voldoet, wordt u geselecteerd voor een relevante marketingactie. Natuurlijk toetsen wij het gebruik van persoonsgegevens aan de privacyregels. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor direct marketing doeleinden. U kunt een e-mail sturen naar privacyoffice@alfam.nl.

Als u geen overeenkomst met ons heeft, gaan wij na of direct marketing in bepaalde situaties is toegestaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruikmaken van ‘geautomatiseerde besluitvorming’ als wij een overeenkomst met u aangaan, bijvoorbeeld voor een krediet. Dit betekent dat onze software automatisch een beslissing maakt op basis van persoonsgegevens, zonder tussenkomst van een echt persoon.

Als wij een besluit nemen dat rechtsgevolgen voor u heeft, of dat u ‘in aanmerkelijke mate treft’, dan gebeurt dit altijd met tussenkomst van een of meer bevoegde medewerkers. Dit is ook het geval als het proces dat tot het besluit leidt, geautomatiseerd is of wanneer eventueel gebruik is gemaakt van profilering. Een voorbeeld is het melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten.

Als wij in de toekomst ook gebruik willen maken van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen voor u heeft of u ‘in aanmerkelijke mate treft’, dan zullen wij dit vooraf duidelijk aangeven. Wij laten u dan weten welke rechten u heeft. Bijvoorbeeld het recht op het krijgen van een toelichting op het geautomatiseerde besluit, het recht om uw standpunt aan ons te laten weten, het recht dit besluit aan te vechten en het recht op menselijke tussenkomst.