Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Toestemming

 

Het gebruik van persoonsgegevens met of zonder uw toestemming

In sommige situaties mogen we van de wet uw persoonsgegevens gebruiken zonder toestemming te vragen. Het gaat om de volgende gevallen:

  • als we die gegevens nodig hebben om aan de wet te voldoen;
  • als er een gerechtvaardigd belang is van de financieel dienstverlener of van een derde of;
  • als de gegevens nodig zijn voor de overeenkomst die wij met u sluiten of willen aangaan.

Soms moeten wij wél om uw toestemming vragen. Als wij dat in de toekomst gaan doen, zullen wij u informatie geven over waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook zullen we aangeven hoe u uw toestemming weer kunt intrekken. Wij adviseren u die informatie dan goed door te lezen voordat u toestemming geeft.

Wanneer vragen wij om uw toestemming? In ieder geval in de volgende gevallen:

  • Als wij biometrische gegevens verwerken zoals een gezichtsafbeelding voor bijvoorbeeld identiteitsverificatie.
  • Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op onze websites en/of apps om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Hierover leest u meer in ons Cookiestatement.
  • Als wij in bepaalde apps toegang nodig hebben tot uw locatiegegevens.
  • Als wij gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en in de wet staat dat wij hiervoor uw toestemming nodig hebben.