Let op! Geld lenen kost geld.

Kan ik weer terug naar een RenteKrediet?
Nee. Dit is niet mogelijk. Wij zijn helemaal gestopt met het verstrekken van RenteKredieten. Alle lopende RenteKredieten in onze portefeuille worden nu omgezet naar een Doorlopend Krediet met een afloscomponent.

Wat is het beleid?
Met ons beleid sluiten we aan bij de maatschappelijke tendens die er is. Namelijk om alleen nog kredieten mét aflossing aan te bieden. Dit ziet u bijvoorbeeld ook bij hypotheken: aflossingsvrije hypotheken zijn volledig vervangen voor hypotheken met aflossing.

Blijf ik tot het einde van de looptijd hetzelfde bedrag betalen?
Neemt u geen geld meer op van uw krediet sinds de omzetting? Dan staat het maandbedrag in principe vast. Wel kan het maandbedrag worden aangepast bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. In de voorwaarden van uw RenteKrediet leest u wanneer dit van toepassing is.
Neemt u wel geld op van uw krediet? Dan kan dit gevolgen hebben voor het maandbedrag.

Is er een minimum maandbedrag dat ik moet gaan betalen wanneer mijn RenteKrediet is omgezet?
We hanteren een minimum maandbedrag van € 45,- per maand.

Waarom voeren jullie deze verandering door. Het ging toch altijd goed?
Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de maatschappelijke tendens die we zien. Namelijk om alleen nog kredieten mét aflossing aan te bieden. Dit ziet u bijvoorbeeld ook bij hypotheken: aflossingsvrije hypotheken zijn volledig vervangen voor hypotheken met aflossing.

Waarom doen jullie dit nu? Ik betaal toch al jaren terug?
U betaalt elke maand alleen de rente over het openstaande saldo. Doordat u alleen rente betaalt, lost u de lening niet af. We merken dat het voor veel mensen lastig is om aan het eind de hele lening in één keer terug te betalen. Vanuit Verantwoord Kredietgeverschap hebben we besloten om het RenteKrediet om te zetten in een Doorlopend Krediet waarbij u maandelijks gaat aflossen. Hiermee willen we voorkomen dat u later mogelijk in de problemen komt.

Waarom hoor ik alleen van jullie iets en niet van mij financieel adviseur?
Uiteraard hebben wij uw financieel adviseur geïnformeerd over deze wijziging. Misschien neemt hij nog contact met u op. U kunt hem ook eventueel zelf benaderen om te bekijken of er mogelijk alternatieven zijn.

Stond dit wel in mijn voorwaarden?
Ja. In de contractvoorwaarden staat dat wij het RenteKrediet mogen omzetten naar een krediet met afloscomponent.

Klopt de brief wel?
Ja. De inhoud is juist. Uw RenteKrediet wordt omgezet naar een Doorlopend Krediet.

Hoe lang gaat dit dan nog duren (deze nieuwe aflossing)?
Hoe lang de lening nog loopt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:
- of u nog geld opneemt
- of u extra aflossingen doet
- van eventuele rentewijzigingen
Op uw maandoverzicht staat een ‘theoretische looptijd’ vermeld. Dat is de duur van de lening als u geen opnames , geen extra aflossingen doet en de rente niet wijzigt.

Is er een regeling mogelijk?
Komt u in de problemen nu u het nieuwe maandbedrag moet betalen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dat kan door contact op te nemen met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 68 00.

Wat wordt het nieuwe maandbedrag?
Uw nieuwe maandbedrag staat in de brief die wij u stuurden. Heeft u de brief niet meer, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 68 00.

Waarom doen jullie dit?
Omdat u een RenteKrediet heeft, betaalt u alleen elke maand rente. Hierdoor lost u de lening niet af. We merken dat het voor veel mensen lastig is om aan het eind de hele lening in één keer terug te betalen. Daarom hebben we besloten om het RenteKrediet om te zetten in een Doorlopend Krediet waarbij u maandelijks gaat aflossen.

Wanneer wordt het eerste nieuwe maandbedrag geïncasseerd?
Het incassomoment verandert niet. De eerste keer dat het hogere maandbedrag wordt afgeschreven, is de eerste incasso na de datum van omzetting. Het moment van omzetting staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen.

Ben ik de enige die nu meer moet gaan betalen?
Nee. U bent niet de enige die meer moet gaan betalen. Iedereen die een RenteKrediet had, moet een hoger maandbedrag gaan betalen. Dat komt doordat er nu in het maandbedrag niet alleen rente zit maar ook een deel aflossing.

Bij wie kan ik hierover een klacht indienen?
Bij vragen en klachten kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 68 00.

Zijn er ook andere mogelijkheden dan het omzetten naar een Doorlopend Krediet?
In een aantal specifieke gevallen zijn er andere mogelijkheden. Deze zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw financieel adviseur.

Verandert mijn rentepercentage ook?
Nee. Het rentepercentage dat u betaalde voor uw RenteKrediet blijft hetzelfde voor het Doorlopend Krediet. Echter, uw lening heeft een variabele rente waardoor het wel mogelijk is dat deze rente tijdens de looptijd wijzigt.

Het bedrijf van mijn financieel adviseur bestaat niet meer. Wat moet ik doen?
We raden u aan contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 68 00. Zij kunnen u verder helpen.

Ik kan deze nieuwe maandlast niet betalen. Wat moet ik doen?
Wij raden u aan contact op te nemen met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer (030) 659 68 00.

Waarom zet Credivance het RenteKrediet om naar een Doorlopend Krediet?
Met ons beleid sluiten we aan bij een maatschappelijke tendens die er is. Namelijk om alleen nog kredieten mét aflossing aan te bieden. Dit ziet u bijvoorbeeld ook bij hypotheken: aflossingsvrije hypotheken zijn volledig vervangen voor hypotheken met aflossing.

U verandert de aflossing. Verandert er ook iets in de voorwaarden?
De voorwaarden veranderen niet. Alleen wordt uw krediet omgezet naar een krediet met een aflossing. Dit past beter binnen de maatschappelijke tendens om alleen nog kredieten mét aflossing aan te bieden.

Wat gebeurt er met mijn rentepercentage?
Het rentetarief dat u betaalde voor uw RenteKrediet blijft hetzelfde voor het Doorlopend Krediet. Echter, uw lening heeft een variabele rente waardoor het wel mogelijk is dat deze rente tijdens de looptijd wijzigt.